Ansökan om medlemskap

Medlemskap:

Årsavgift medlemskap
  • Gratis medlemskap 2021
300:-/enskild person
500:-/familj
Registreringsavgift
50:-/st 1-19 alpackor
20:-/st 20 alpackor och därutöver
Bankgiro: 387-6885

Som medlem får Du bland annat:
  • Delta på våra utställningar till reducerat pris.
  • Registrera era alpackor i ACS register. ¤ Under uppbyggnad
  • Får en stamtavla på varje registrerad alpacka.
  • 2019 ingår prefix för din gård utan kostnad.
  • Delta på ACS clinics, workshops